Adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelő adatai

Adatkezelő: Gyerünk Apukám Családos Egyesület (székhely: 2120 Dunakeszi, Bulcsú u. 6., elnök: Dr. Kulcsár Zoltán, nyilvántartási szám: 13-02-0007981, adószám: 19298238-1-13)
Adatfeldolgozó/tárhelyszolgáltató: Rackhost Zrt.

A vakcinautlevel.hu honlap egyes adatkezelései

Hozzászólások

Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából, az adatkezelő jogos érdeke alapján. Az adatokat egy évig őrizzük meg.

Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hash) kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, így a hozzászólás elfogadása után, a hozzászólásunk tartalma és a profil képünk is megjelenik nyilvánosan.

A Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: https://automattic.com/privacy/.

A hozzászólások modulba beépítésre került az Akismet szolgáltatása is a kéretlen illetve gépi hozzászólások (spam) kiszűrésére.

Az adatkezelő tájékoztatója a https://akismet.com/privacy/ címen érhető el.

Sütik

Ha a felhasználó hozzászólást ír a honlapon, a megadott nevet, e-mail és honlap címet sütikben tárolja a szerver, amennyiben ehhez a felhasználó hozzájárul. A tárolás a kényelmi célokat szolgál azért, így a következő hozzászóláskor ezeket a mező adatokat nem kell kitölteni. A sütik lejárati ideje egy év.

A bejelentkezési oldal felkeresésekor átmeneti sütiket állít be a szerver annak érdekében, hogy megállapítsa, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik törlődnek a böngésző bezárásakor.

E-mail – kapcsolat

Az info@vakcinautlevel.eu e-mail címre érkező levelét a kapcsolattartás céljából legfeljebb egy évig tároljuk.

Google Analytics

A weboldal látogatottságának mérésére, webanalitikai célok megvalósítására a Google Analytics szolgáltatását használjuk.

A Google Analytics adatfeldolgozóként végzi tevékenységét, melyről részletesen a https://support.google.com/analytics/answer/3379636?hl=hu címen lehet olvasni.

Jogok, jogorvoslati lehetőségek

 

Jogok, jogorvoslat:
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti
személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések
kivételével – törlését, visszavonását, az adatkezelés korlátozását valamint
élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett
módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

 

 

Bírósághoz fordulás joga:
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen (az érintett
választása szerint az alperes székhelye vagy az érintett lakóhelye szerint
illetékes) bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A
személyes adatok védelmével kapcsolatosan indított per illetékmentes.

Adatvédelmi hatósági eljárás:
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

J